Selecteer een pagina

Thuiswerkhubs zeer kansrijk in 18 Zuid-Hollandse gemeenten

04-08-2021
Digitaal vergaderen

Wie ver van werk woont en niet te veel wil reizen, zou baat kunnen hebben bij een ’thuiswerkhub’. De provincie Zuid-Holland deed onderzoek naar thuiswerkhubs volgens ons concept. De provincie gaat het gesprek aan met gemeenten waar thuiswerkhubs grote kansen bieden voor werknemers, werkgevers en het milieu. In totaal zijn er 18 gemeenten die mogelijk interessant zijn om thuiswerkhubs te creëren.

Voordelen van thuiswerkhubs

Thuiswerken kan files voorkomen. Bovendien wordt er reistijd en CO2-uitstoot bespaard. Maar niet voor iedereen is thuiswerken een oplossing, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van kinderen of het ontbreken van de juiste faciliteiten. Thuiswerkhubs kunnen voor deze mensen een oplossing bieden.
Harm Horstman bedacht de thuiswerkhub: “5 dagen in de week 1,5 uur in de auto zitten om vervolgens 90% van de tijd achter je beeldscherm te zitten vind ik waanzin. Daarom werk ik zelf op een kantoor dicht bij huis en ik zou nooit meer anders willen. Ik geloof dat er veel werknemers en werkgevers zijn die zich in dit scenario herkennen. Daarom bedacht ik de ‘thuiswerkhub’: een locatie die de voordelen van werken op kantoor samenbrengt met de voordelen van thuiswerken.”

Landkaart potentiële thuiswerkhubs in Zuid-Holland

Kansrijke locaties voor thuiswerkhubs

De provincie heeft het concept ‘thuiswerkhubs’ met Harm verder uitgewerkt in een studie. Daaruit bleek dat er minimaal 18 gebieden gebaat kunnen zijn bij zo’n hub. Deze gebieden zijn te zien in de donkerrode cirkels op de kaart. Wat deze gebieden gemeen hebben, is dat er relatief veel mensen wonen en er relatief weinig arbeidsplekken zijn. Dat maakt een thuiswerkhub onderscheidend van de huidige flexwerkplekken die al langere tijd worden aangeboden in grote steden. Daarnaast is het openbaar vervoer op deze plekken vaak minder aantrekkelijk dan in de rest van Zuid-Holland, waardoor mensen geneigd zijn om met de auto naar het werk te reizen. Door juist op deze plekken thuiswerkhubs aan te bieden, kunnen files worden voorkomen en reiskosten en CO2-uitstoot worden bespaard. Hiermee kan een thuiswerkhub aanzienlijk bijdragen aan de duurzaamheidsdoelen en de doorstroming op onze wegen.

Zelf het goede voorbeeld geven

De provincie gaat het gesprek aan met gemeenten waar thuiswerkhubs grote kansen bieden voor werknemers, werkgevers en het milieu. Ook onderzoekt de provincie hoe de eigen werknemers op slimme manieren kunnen blijven werken. Hierbij wordt onder andere onderzocht of er kantoorruimte kan worden uitgewisseld met andere overheidsorganisaties.

Slimmer Reizen

Met de campagne Slimmer Reizen vroeg de provincie Zuid-Holland aan haar inwoners wat zij nodig hebben om slimmer te reizen. Hierop zijn 47 ideeën ingediend die eraan bijdragen dat Zuid-Holland ook na de coronacrisis goed bereikbaar blijft. Harm Horstman diende het idee van de thuiswerkhub in, dat door juryleden van de TU Delft en de provincie Zuid-Holland zeer hoog werd gewaardeerd.

Download het volledige rapport van de snelstudie ‘De kansen van dicht bij huis werken in thuiswerkhubs’ 

Andere bekeken ook