Selecteer een pagina

Leidt thuiswerken tot meer werkstress?

01-02-2021

Nooit eerder werkten zoveel mensen thuis als nu. Wat doet dat met het welzijn van werknemers? Hoe organiseer je het werk en wat betekent dit voor leidinggevenden? TNO deed er onderzoek naar.

Thuiswerken in het ‘gewone normaal
Thuiswerken is natuurlijk geen nieuw fenomeen. Een groot deel van de Nederlandse werknemers doet het al jaren. In 2019 – de tijd van het ‘gewone normaal’ – werkte 37 procent van de werknemers in Nederland (ook) thuis. Medio 2020, zo’n drie maanden na de oproep van het kabinet om thuis te werken, is dit opgelopen naar 45 procent (NEA-COVID-19). 65 procent daarvan werkt volledig thuis en 35 procent verdeelt de tijd tussen thuis en kantoor. Naast de hoeveelheid mensen die thuiswerkt, is er een ander belangrijk verschil. Het gemiddeld aantal uren dat men thuis werkt is gestegen van 6 uur per week in 2019 naar 29 uur medio 2020. Hoe gaan werknemers daarmee om? Zorgt het voor stress, of juist rust? En lukt het om de werk-privébalans te bewaren?

Hogere autonomie
Het effect op de werkdruk lijkt minimaal. De NEA-COVID-19-studie laat wel zien dat, drie maanden na de start van de maatregelen, het aantal overuren verdubbelde van 3,3 uur per week in 2019 naar 7,1 uur per week in 2020. De taakeisen lagen echter lager dan voor de uitbraak van het coronavirus. Ruim 39 procent van de werknemers die thuiswerkte gaf eind 2019 aan hoge taakeisen te hebben, medio 2020 was dat gedaald tot 33 procent. Bovendien hebben werknemers die thuiswerken over het algemeen een hogere autonomie dan gemiddeld. Wel is het effect op de werk-privébalans minder gunstig voor thuiswerkende ouders met kinderen. Goede afstemming binnen het gezin is hiervoor van belang.

Ga voor meer resultaten van de NEA-COVID-19-studie naar de website van TNO

Andere bekeken ook