Selecteer een pagina

Beïnvloedt thuiswerken onze infrastructuur?

09-09-2021
file in Nederland

‘Meer thuiswerken, minder files; is die verbreding van de weg dan wel nodig?’, kopt de NOS vandaag (9 sept). Een aantal grote infrastructuurprojecten is wellicht niet meer nodig als werknemers (deels) thuis blijven werken. Meer thuiswerken leidt immers tot minder files en dus tot minder belasting van het wegennet. Dat schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een rapport over thuiswerken, wonen en mobiliteit.

Verminderen van congestie
Volgens het PBL kan een kleine teruggang van het aantal gereden kilometers al leiden tot het afnemen van files. Tijdens lockdowns leidden 20 procent minder autokilometers tot zo’n 70 procent minder file. Woon-werkverkeer vindt meestal plaats tijdens de spitsuren en heeft daarom een groot effect op files. Een ontwikkeling die interessant is voor ons mobiliteitssysteem, dat afgestemd is op piekbelasting. Ook TU Delft deed onderzoek naar het effect van thuiswerken op onze infrastructuur. Hoogleraar transportbeleid Bert van Wee concludeerde hierin dat het hoofdwegen- en spoornet in Nederland zo’n beetje af is. Volgens hem is het gros van de infrastructuuruitbreidingen daarom gericht op het verminderen van congestie; het vergroten van bestaande verbindingen.

Woning- en kantoormarkt
Het PBL heeft ook onderzoek gedaan naar de woning- en kantoormarkt. Het effect van corona op de woningmarkt is volgens de onderzoekers nog beperkt. De lichte trek uit de stad was al voor de pandemie gaande en komt vooral door hoge huizenprijzen in steden. Kantoren zullen naar verwachting even groot blijven. Ook daar heeft thuiswerken weinig aan veranderd. Wel zullen kantoren anders gebruikt worden met meer (online) overlegruimtes en minder kantoortuinen.

Thuiswerkhub
De thuiswerkhub kan ook een wezenlijke bijdrage leveren aan de mobibilteitsopgave en verduurzaming van delen van Nederland. Uit de eerste ramingen van de snelstudie die de Provincie Zuid-Holland deed naar thuiswerkhubs blijkt dat dicht-bij-huis-werken significant kan bijdragen aan de duurzaamheidsdoelen en minder file op onze wegen. Nader onderzoek is raadzaam om deze impact te kwantificeren en te onderzoeken hoe deze effecten zo efficiënt mogelijk gerealiseerd kunnen worden. Daarbij moeten partijen samen optrekken om bedrijven en werknemers te verleiden oude patronen te doorbreken en de overstap te maken naar dicht-bij-huis-werken. Download het rapport van de snelstudie.

Bron: NOS.nl

file in Nederland

Andere bekeken ook