Selecteer een pagina

Thuiswerken gunstig voor klimaat

31-01-2021

Sinds het begin van de coronacrisis werken Nederlanders een stuk meer vanuit huis. Als ze dat blijven doen, levert dat een grote winst op voor het klimaat. Onderzoeksbureau CE Delft schat de klimaatwinst op 353.600 ton aan vermeden uitstoot van koolstofdioxide (CO2). Dat staat gelijk aan 150.000 retourvluchten tussen Amsterdam en New York.

Het thuiswerken scheelt al snel enkele miljarden kilometers per jaar aan woon-werkverkeer. Wanneer 12 procent van de werkende bevolking ook na de crisis anderhalve dag meer vanuit huis blijft werken dan voorheen, wordt daarom ook een stuk minder CO2 en stikstof uitgestoten. Nederland stootte vorig jaar 182,5 miljoen ton aan broeikasgassen uit, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De vermindering van 12 procent zou dan neerkomen op bijna 0,2 procent van het totaal. Naast CO2 scheelt al het thuiswerken ook aardig wat stikstofuitstoot. Auto’s die op benzine of diesel rijden, stoten stikstofoxiden (NOx) uit. Die uitstoot door het wegverkeer kan met 4,8 procent verminderen (632 ton) als het scenario werkelijkheid wordt.

Afname geluidsoverlast en infrastructuuronderhoud
CE Delft heeft in samenspraak met Natuur en Milieu een scenario gedefinieerd voor thuiswerken na de Coronacrisis, waarbij 12% van de beroepsbevolking 1 tot 1,5 dag meer gaat thuiswerken. Voor dit scenario hebben we de maatschappelijke baten berekend voor tijdwinst door minder woon-werkverkeer, toename van arbeidsproductiviteit en –participatie, afname van milieuverontreinigende emissies en broeikasgasemissies, afname van geluidsoverlast, afname van infrastructuuronderhoud en toename van de verkeersveiligheid. De totale maatschappelijke baten zijn berekend op 1,2 tot 1,6 miljard euro per jaar.

Bron: CE Delft

Andere bekeken ook